Se tuttu talohuolto jo vuodesta 1978

Se tuttu talohuolto jo vuodesta 1978

Se tuttu talohuolto jo vuodesta 1978

Se tuttu talohuolto jo vuodesta 1978

GPDR | Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto Uudenmaan Huoltokeskus Oy
Palopellonkatu 2
04250 Kerava
Henkilötietojen keräys

Keräämme henkilötietoja asiakas- ja työsuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on meidän ja toisen osapuolen välinen sopimus, ja siitä syntyvät lakisääteiset velvoitteet. Tietoja ei käytetä profilointeihin tai automaattisiin päätöksiin. 

Henkilötietoja vastaanottavat

- UHK Oy ja sen työntekijät
- Maksunvälittäjä, joka käsittelee maksuliikennettä
- Kuljetusyrittäjä, joka kuljettaa tavarat
- Palveluyritys, joka tuottaa sovitut palvelut
- Tilitoimisto ja kirjanpitäjä, jotka huolehtivat asiakkaidemme kirjanpidon
- Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon
- IT-yritys, joka ylläpitää sähköpostiamme ja nettisivujamme
- IT-yritys, joka ylläpitää isännöintiohjelmistoamme
- IT-yritys, joka ylläpitää pilvipalveluamme
- Taloyhtiön kokouksissa hallituksen jäsenet, sihteeri ja ääntenlaskija laissa säädetyllä tavalla


Henkilötietojen sisältö

- Rekisterissä on lakisääteisten tietojen lisäksi eri yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja osoitetietoja. Näitä tietoja käytetään ainoastaan asiakkaan tavoittamiseksi, tiedottamiseksi ja asioiden hoitamiseksi.
- Emme kerää tietoja jotka eivät liity isännöinti- tai huoltotoimintaamme
- Emme kerää arkaluonteisia henkilötietoja.
- Yhteystietojen lisäksi keräämme vain tietoja, jotka on määritelty Suomen laissa


Henkilötietojen säilytys

- Virallisissa asiakirjoissa lakisääteisen ajan
- Sähköpostiarkistossa vain tarvittavan ajan
- Kirjanpitoaineistossa kymmenen vuoden ajan
- Huolto-, remontti- ja ylläpitohistoriatietoja säilytetään rakennuksen elinkaaren mukaisesti
- Sähköpostitse meille toimitetut tiedot ja liitteet säilötään sähköpostien mukana


Henkilötietojen käsittely

- UHK Oy:n työntekijät pääsevät katsomaan niitä tietoja joita työn puolesta tarvitaan
- Sähköisten palveluiden tuottajat huolehtivat heidän palveluidensa henkilötietoturvasta
- Yrityksen ulkopuolella henkilötietoja ei käsitellä kuin työhön liittyen ja vain tarpeen mukaan
- Henkilötietoja sisältäviä papereita säilytetään yrityksen tiloissa ja pilvipalveluissa
- Kolmannella osapuolella ei ole pääsyä henkilötietoihin


Asiakkaan oikeudet

- Oikeus tarkistaa omat henkilötiedot
- Oikeus oikaista omia henkilötietoja
- Oikeus rajoittaa omien henkilötietojen luovuttamista
- Oikeus salata omat henkilötietonsa
- Oikeus peruuttaa suostumus
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Asiakkaalla on "oikeus tulla unohdetuksi" niiltä osin, kuin ei ole lakisääteistä velvoitetta säilyttää ja jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen vaihto

Henkilötietojen vaihdosta tehdään erikseen sopimus eri toimitsijoiden kanssa ennen tietojen vaihtoa. Henkilötiedoista vaihdetaan vain välttämättömät tiedot ja molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tätä GPDR-tietosuoja-asetusta.